Reisen > Nordamerika

22. 2023 16.09.-08.10.2023 USA Südwesten Auto-Tour
21. 2017 09.09.-03.10.2017 USA Südwesten Auto-Tour
20. 2016 10.09.-04.10.2016 Kanada Westen/USA Nordwesten Auto-Tour
19. 2015 09.10.-02.11.2015 USA Südwesten Auto-Tour
18. 2014 10.10.-27.10.2014 Kalifornien Auto-Tour
17. 2013 20.06.-14.07.2013 USA Westen/Kanada Auto-Tour
16. 2012 30.08.-23.09.2012 Alaska & Yukon Auto-Tour
15. 2011 17.09.-15.10.2011 USA Südwesten Auto-Tour & Mountain-Biking
14. 2010 09.10.-25.10.2010 USA Nordosten/Kanada Auto-Tour
13. 2010 16.05.-09.06.2010 USA Nordwesten Auto-Tour
12. 2009 12.09.-06.10.2009 USA Südwesten Auto-Tour & Mountain-Biking
11. 2009 26.03.-12.04.2009 USA Südwesten Auto-Tour & Mountain-Biking
10. 2008 05.06.-30.06.2008 USA Südwesten Auto-Tour
9. 2007 06.06.-30.06.2007 USA Südwesten Auto-Tour & Mountain-Biking
8. 2006 16.08.-09.09.2006 Kanada Westen/USA Nordwesten Auto-Tour
7. 2005 26.05.-20.06.2005 USA Südwesten Auto-Tour & Mountain-Biking
6. 2004 08.06.-04.07.2004 USA Westen Auto-Tour & Mountain-Biking
5. 2002 21.04.-30.05.2002 Kanada Osten Arbeits-Aufenthalt, Ausflüge
4. 2000 02.06.-02.07.2000 Florida/Südstaaten Auto-Tour
3. 1998 01.03.-15.03.1998 Hawaii Auto & Bus
2. 1997 08.07.-25.07.1997 USA Westen American Adventures Tour
1. 1996 21.08.-03.09.1996 USA Südwesten Busrundreise